Samspel mellan pedagogisk verksamhet och IT-avdelning 5 juni 2015

31 Aug 2017 05:201.02 K0

Relationen och samspelet mellan verksamheten som kund och IT-avdelningen som leverantör är ibland något ansträngt. Man talar inte alltid samma språk och missförstånd kan uppstå då skolornas beställarkompetens inte alltid är så god. Som kommun har man stor nytta av ett väl fungerande samarbete. Johanna Karlén, projektledare på SKL, samtalar med Tony Mc Carrick, IT-strateg på Utbildningsförvaltningen och Lars Svantesson, IT-chef i Botkyrka.

För frågor om seminariet kontakta malin.annergard@skl.se , johanna.karlen@skl.se, anna.carlsson@skl.se
Mer om skolans digitalisering: http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola.88.html

Read more