About us


18e469fe-6f60-4dac-9c26-6a413bc8787e

  • Sveriges Kommuner och Landsting

  • SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.

  •  http://skl.se/
  •  info@skl.se
  •  +46 8 4527000